Mijn favorieten

Disclaimer van Makelaardij Laurens Beimers

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Disclaimer/Copyright:

Artikel 1.
Alle eigendomsrechten met betrekking tot de website, de inhoud en het gepubliceerde materiaal berusten bij Makelaardij Laurens Beimers en/of de leveranciers van Makelaardij Laurens Beimers. Het is niet toegestaan het materiaal te wijzigen, te verwijderen, te kopiëren, na te maken, of op enige andere wijze te gebruiken tenzij als omschreven in artikel 2. Makelaardij Laurens Beimers behoudt zich het recht voor om de geleden schade ten gevolge van inbreuk op deze rechten op u te verhalen.

Artikel 2.
Het is de bezoeker van de website toegestaan om 1 kopie van het materiaal te downloaden en/of te printen voor eigen niet commercieel gebruik. Ieder ander gebruik van het materiaal valt onder inbreuk van het copyright zoals omschreven in artikel 1.

Artikel 3.
De website van Makelaardij Laurens Beimers is bedoeld om de bezoekers te voorzien van informatie. Makelaardij Laurens Beimers doet zijn uiterste best om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Makelaardij Laurens Beimers is hierbij mede afhankelijk van externe partijen. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of naar behoren functioneert. Makelaardij Laurens Beimers aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van verminderd of niet functioneren van de website.

Artikel 4.
De website wordt met de grootst mogelijk zorg voorzien van informatie. Makelaardij Laurens Beimers aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van onjuistheden die het gevolg zijn van menselijke vergissingen of technische storingen.

Disclaimer e-mail:

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de e-mail bij vergissing bij u is terechtgekomen, wilt u ons dan direct bellen op ons telefoonnummer. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Makelaardij Laurens Beimers staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.