Mijn favorieten

Welke juridische zaken spelen er zoal?

Hieronder treft u een overzicht van een aantal belangrijke documenten die van toepassing zijn op de verkoop van registergoederen.

Standaard vragenlijst NVM
Dit is de standaard vragenlijst voor de verkoop van een woning. 

Lijst van zaken
Deze lijst van zaken is op maat door ons ontwikkeld omdat wij de overname per woonlaag belangrijk vinden om aan te kunnen geven. Zo kan er nooit onduidelijkheid ontstaan. Deze lijst van zaken is tevens gemaakt als een invulbare pdf-bestand welke opgeslagen kan worden. Uiteraard kan het document ook met pen/potlood worden ingevuld.

Meetinstructie NEN2580 en Meetinstructie Bruto inhoud woningen
Deze meetinstructie geeft een praktische handleiding om voor woningen de gebruiksoppervlakte zoals gedefinieerd in NEN 2580 en onder meer toegepast bij de Basisregistratie gebouwen registratie te meten.

Consumentenvoorwaarden NVM 
Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulerings-overleg van de Sociaal Economische Raad. Versie 2015.

Privacy verklaring NVM
Betrokkenen (opdrachtgevers) moeten kunnen nagaan wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Dit betekent dat NVM-leden en de NVM betrokkenen moeten informeren over onder meer de doeleinden van de gegevensverwerkingen, de categorieën gegevens die worden verwerkt en de ontvangers van de gegevens.

Erecode NVM
De gedragsregels van de NVM-makelaar waar hij/zij een eed voor heeft afgelegd.

Schriftelijkheidsvereiste
Tekst en uitleg omtrent de totstandkoming van een overeenkomst.